Η ιστοσελίδα κάνει χρήση Cookies για καλύτερη εμπειρία χρήστη.

Όροι χρήσης

Υποχρεωτική αγορά απο Μάιο έως Σεπτέμβριο ισοθερμικής τσάντας. Παρακαλώ να το προσθέσετε στο καλάθι αγορών. 


Θα το βρείτε εδώ.


Για καλύτερη διατήρηση  και ασφαλή μετακίνηση των προϊόντων από Μάιο έως Σεπτέμβριο και προαιρετικό το υπόλοιπο διάστημα .
(παραγγελίες 75 ευρώ + δωρεάν )


Εισαγωγή (στοιχεία εταιρείας)
Η ιστοσελίδα avgotaraxo.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης αυγοτάραχου, φυσικών προϊόντων, αλκοολούχων ποτών και ειδών δώρων μέσω του Διαδικτύου  που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με την επωνυμία ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τον διακριτικό τίτλο avgotaraxo.gr, που εδρεύει 
Α.ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ & ΜΕΤΑΞΑ , ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ,ΤΚ 30200,ΔΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ,ΑΦΜ 076341622,ΓΕΜΗ 028196112000,ΤΗΛ:2631024204, EMAIL INFO@AVGOTARAXO.GR 
 (στο εξής «η Εταιρεία»). Πριν ξεκινήσετε την περιήγηση στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα βεβαιωθείτε ότι έχετε συμβουλευτεί και αποδέχεστε τους κάτωθι όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν και εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του avgotaraxo.gr, διότι προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεσή σας με τους όρους αυτούς, χωρίς καμία εξαίρεση. 
Όρια ευθύνης
Χρησιμοποιώντας το site, συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη.
Η Εταιρεία ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους.
Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα AVGOTARAXO.GR της Εταιρείας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
Πνευματική Ιδιοκτησία, Λογισμικό και Περιεχόμενο
 
Η ιστοσελίδα www.avgotaraxo.gr είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.  Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο το λογισμικό και περιεχόμενο στο οποίο έχετε πρόσβαση στην παρούσα Ιστοσελίδα ή μέσω αυτής, παραμένουν ιδιοκτησία της ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και προστατεύονται από την ισχύουσα διεθνή, ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα. Όλα αυτά τα δικαιώματα ανήκουν στην ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
Η εμφάνιση και προβολή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας δεν ισοδυναμεί με μεταβίβαση ή/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης της και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως τέτοια.
Άδεια πρόσβασης στην ιστοσελίδα
Με την παρούσα σας παρέχουμε περιορισμένη άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας, αλλά όχι άδεια λήψης ή τροποποίησης αυτής ή οποιουδήποτε μέρους της. Μπορείτε να αποθηκεύετε, εκτυπώνετε και εμφανίζετε το διαθέσιμο περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση, διαχείριση, διανομή, ολική ή μερική αντιγραφή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναδημοσίευση, τροποποίηση ή αναπαραγωγή με άλλο τρόπο, σε οποιαδήποτε μορφή, οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου ή αντιγράφων του περιεχομένου παρέχεται σε εσάς ή εμφανίζεται στην παρούσα Ιστοσελίδα ούτε μπορείτε να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο αυτό σχετικά με οποιαδήποτε επιχειρηματική ή εμπορική δραστηριότητα.
Δεν επιτρέπεται, επιπλέον, η τροποποίηση, μετάφραση, αποσυμπίληση , ανακατασκευή ή δημιουργία παράγωγων έργων με χρήση οποιουδήποτε λογισμικού ή συνοδευτικής τεκμηρίωσης προσφέρει η ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Επιπρόσθετα, δεν διαθέτετε καμία άδεια ή συγκατάθεση χρήσης, με κανένα τρόπο, των εμπορικών σημάτων της ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε αυτά τα σήματα, ή οποιαδήποτε σήματα έχουν παρόμοια χρώματα.
 Φωτογραφική απεικόνιση των προϊόντων 
Παρόλο που η ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ έχει προσπαθήσει να διασφαλίσει τη ρεαλιστική φωτογραφική απεικόνιση των διατιθέμενων προϊόντων της και την ακρίβεια στα χρώματα, η απεικόνιση αυτή πιθανόν να μην είναι ακριβής. Αυτό είναι απολύτως αναμενόμενο δεδομένων των περιορισμένων τεχνολογικών δυνατοτήτων, ακόμα και με χρήση των τελευταίων τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα της φωτογραφικής απεικόνισης, η οποία εξαρτάται επιπλέον και από τις προδιαγραφές της οθόνης σας.
Επιπρόσθετα ενδέχεται σε φωτογραφίες ή βίντεο, να υπάρξουν πληροφορίες ή στοιχεία, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πιο πρόσφατη απεικόνιση του προϊόντος, καθώς έχουν φωτογραφηθεί ή βιντεοσκοπηθεί σε προγενέστερη κατάσταση.
Δεν επικαλούμαστε ούτε εγγυόμαστε την ακρίβεια ή αξιοπιστία οποιωνδήποτε πληροφοριών ή περιεχομένου σχετικά με οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες, λογισμικό ή διαφημίσεις περιέχονται στην παρούσα Ιστοσελίδα, διανέμονται μέσω αυτής, λαμβάνονται από αυτή καθώς επίσης και για το περιεχόμενο τρίτων στο οποίο παραπέμπεστε δια μέσου υπερσυνδέσμων από την Ιστοσελίδα ή που η Ιστοσελίδα σας παρέχει πρόσβαση.
Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε πλαίσια ή τεχνικές πλαισίου για να περιβάλετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο ή άλλη ιδιοκτησιακή πληροφορία (συμπεριλαμβανομένων βίντεο, εικόνων, κειμένου, διάταξης σελίδας ή μορφής) της Ιστοσελίδας της ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε «μετα-ετικέτες» ή οποιοδήποτε άλλο «κρυφό κείμενο» με βάση επωνυμίες ή εμπορικά σήματα της ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε λογότυπο ή άλλα ιδιοκτησιακά γραφικά ή εμπορικό σήμα της ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ή ανοιχτό πηγαίο κώδικα ή μέρος του.
Κάθε παράβαση των ανωτέρω επισύρει αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
Δικαίωμα υπαναχώρησης, ακύρωσης και αντικατάστασης 
1. Η εθνική νομοθεσία (ν. 2251/1994, περί προστασίας του καταναλωτή) προβλέπει δικαίωμα υπαναχώρησης του καταναλωτή από την εξ αποστάσεως σύμβαση που καταρτίζεται με την αγορά προϊόντων μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop). Από το δικαίωμα αυτό ωστόσο, εξαιρούνται, σύμφωνα με το άρθρο 3ιβ, περ. δ),ε) και ζ) του ως άνω νόμου, προϊόντα τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή που λήγουν σύντομα, ή που είναι ευπαθή και άρα ευαίσθητα.  Τα κριτήρια για το καθορισμό των εξαιρούμενων από τη δυνατότητα άσκησης υπαναχώρησης προϊόντων ορίζονται με βάση το νόμο, όπως για παράδειγμα η εύθραυστη φύση των προϊόντων, η ευκολία αλλοίωσής τους ή η σύντομη ημερομηνία λήξης τους και έχουν καθοριστεί βάσει της συνήθους πρακτικής και βάσει των δηλώσεων και σχετικών οδηγιών συντήρησης και διατήρησης των παρασκευαστών, όπως αυτές εμφανίζονται επί των αναγραφόμενων ενδείξεων στις ετικέτες των προϊόντων.
Δεδομένου ότι η εταιρεία μας εμπορεύεται τρόφιμα και ποτά, τα οποία υπάγονται στις ανωτέρω κατηγορίες ευαίσθητων αγαθών,  δεν προβλέπεται για αυτά δικαίωμα υπαναχώρησης. Η δυνατότητά μας να αρνηθούμε το δικαίωμα αυτό στον καταναλωτή παρέχεται σαφώς από το νόμο. 
2. Στόχος μας είναι η εξασφάλιση της πλήρους ικανοποίησης του πελάτη. Η Εταιρεία υπέχει ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα καθώς και για αποστολή λανθασμένου προϊόντος, που δεν ανταποκρίνεται στην παραγγελία. Εάν το προϊόν εμφανίζει κάποιο από τα παραπάνω ελαττώματα ή για οποιοδήποτε πρόβλημα οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εταιρείας μας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε εντός 3 εργάσιμων ημερών με την Εταιρεία μας  στο 2631024204 (Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών),  η οποία οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση του προϊόντος. 
Σε κάθε περίπτωση, σας καλούμε να ελέγχετε τα προϊόντα κατά την παραλαβή τους.
3.Ο χρήστης δύναται, χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας να ακυρώσει μία παραγγελία που έδωσε με οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας, ώστε αυτή να μην εκτελεστεί, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν έχει ήδη εκτελεστεί (παραγγελίες που βρίσκονται σε στάδιο "Εκκρεμής" ή "Σε επεξεργασία" ή "Σε εξέλιξη").